LocalDisti s.r.o.

DataCore Swarm splnil kvalifikační požadavky Veeam Ready pro nejnovější verzi

Společnost DataCore Software oznámila, že její software-definovaná objektová storage, DataCore Swarm, splnila certifikační požadavky na nejnovější verzi Veeam Backup & Replication v12 a Veeam Backup for Microsoft 365 v7. Zákazníci využívající zálohovací řešení Veeam získají v kombinaci s DataCore Swarm vysoce bezpečné a odolné cílové úložiště pro nákladově efektivní ukládání záloh. Swarm nabízí širokou škálovatelnost, flexibilitu a uchování dat on-premise včetně nepřetržité ochrany před škodlivými útoky, ransomware, bit root, procesními chybami a selháním hardwaru.

Vzhledem k rostoucí hrozbě ransomware útoků, je zájem zákazníků o bezpečné a škálovatelné zálohovací prostředí neuvěřitelně vysoké. Přesvědčili jsme se o tom během série společných evropských webinářu pořádaných společně s Veeamem, na kterých jsme probírali zaměření našeho softwaru v kombinaci s produkty Veeam, což přilákalo více než 1 000 registrací“, řekl Abhijit Dev, General Manager and Chief Operating Officer v DataCore.

Veeam Backup & Replication, vlajkový produkt, přináší ve verzi 12 podporu zálohování dat přímo do objektového úložiště. Díky „Veeam Ready – Object“ a „Veeam Ready – Object with Immutability“ oceněním, Swarm poskytuje zákazníkům používajících Veeam snadnou a nákladově efektivní archivaci záloh v on-premise objektové storage. Swarm nově také podporuje Smart Objects API (SOSAPI) ve Veeam Backup & Replication, jež umožňuje obousměrnou výměnu informací, čímž se interoperabilita se službou Swarm stává bezproblémovější a intuitivnější.

Další podrobnosti souvisejících s integrací mezi řešeními DataCore a Veeam jsou k dispozici na https://www.datacore.com/partners/technology/veeam.