Realizované zakázky

NAKIVO na NAS serveru 2x zrychlilo zálohování ve strojírenské výrobě

Zákazník Pražská strojírna a.s.má serverovou infrastrukturu rozdělenou do dvou lokalit. Celkem provozuje na 20 VM serverů. Na virtuálních serverech závisí veškeré IT služby ve firmě, a hrají tak zcela klíčovou roli v bezproblémovém provozu a oběhu materiálu. Pokud by došlo ke ztrátě dat, bez nadsázky by došlo k naprostému ochromení chodu společnosti.

Zákazník dříve používal pro zálohování několik řešení najednou. „Doposud jsme chránili data pomocí Symantec Backup Exec, záloh na pásky a částečně i Veeam B&Rna NAS,“ upřesňuje Ondra Havlíček, ICT administrátor. Tato kombinace vedla k tomu, že zálohy a případné obnovy zabraly hodně času. V neposlední řadě provoz několika typů řešení znamenalo nemalé finanční nároky.

S NAKIVEM se zákazník seznámil na semináři, kde ho tento produkt velice zaujal. Na NAKIVU oceňuje snadnou a rychlou instalaci, jednoduchou správu a konfiguraci. NAKIVO se také příznivě projevilo při přesunu nových záloh do druhé lokality. A to bez zatížení provozní infrastruktury a VM! Výhodou je i možnost nasazení NAKIVO jako přednastavené virtuální zařízení na NAS.

Přechod na NAKIVO tak celkově přinesl cca 70% časovou a nemalou finanční úsporu, díky atraktivní ceně a absence nutnosti hradit licence a maintenance dalších dvou zálohovacích produktů.

CENIA zvolila NAKIVO a zálohuje 2x rychleji s 50% datovou úsporou

CENIA, česká informační agentura životního prostředí řešila otázku dostupného a funkčního řešení VMware prostředí. Zákazník původně zálohoval data pomocí skriptů. To ale dostatečně nesplňovalo všechny požadavky. Kromě toho se nedalo na tuto metodu plně spolehnout kvůli častým výpadkům a neúměrné časové náročnosti. „Naše zkušenost s předchozím řešením byla taková, že záloha většího objemu dat mohla zabrat i celý víkend. Také volného místa na uložišti rapidně ubývalo,“ říká Petr Šmídek, ICT administrátor.

Nutnost najít náhradu za toto řešení tak byla nasnadě. Při výběru nového řešení se bral v potaz také poměr cena/výkon. NAKIVO Backup & Replication nabízí skvělou kombinaci bohaté funkčnosti a atraktivní ceny. Pro zvolení NAKIVO hrálo i to, že přináší jednoduché, srozumitelné a intuitivní prostředí pro správu zálohování a replikaci VM. Zároveň příliš nezatěžuje servery.

Díky NAKIVO se celkově zrychlil proces zálohování a došlo k výrazné úspoře cenného místa, jež zabíraly předchozí zálohy. Současně IT administrátor ušetří čas, který by jinak strávil zálohováním, a může se tak věnovat jiným věcem.